Trudne pytanie o legalność WIBOR
Ciekawe

Trudne pytanie o legalność WIBOR

Oprocentowanie kredytów w Polsce zwykle bazuje na wskaźniku WIBOR. Przez wiele lat był to stan rzeczy, którego nikt nie kwestionował. Dziś jednak coraz odważniej stawiane jest pytanie o to, czy wskaźnik WIBOR można uznać za legalny.

Przesłanki prawne, czyli kilka słów o legalności wskaźnika WIBOR

Analizując orzeczenia sądu oraz inne uregulowania prawne nie można znaleźć jeszcze przepisów podważających legalność WIBOR wprost. Istnieje jednak coraz więcej przesłanek przemawiających za tym, aby mieć wątpliwości, co do legalności tego wskaźnika. Owszem, publikując go bazuje się na unijnym rozporządzeniu BMR, które reguluje rynek wskaźników referencyjnych. Coraz trudniej jednak nie odnieść wrażenia, że niejednokrotnie dochodzi do nadużyć, z których istnienia dobrze jest zdawać sobie sprawę.

Wielu prawników specjalizujących się w sprawach przeciwko bankom nie ma wątpliwości, że odpowiedź na pytanie o to, czy WIBOR jest legalny, jest przecząca. Prawnicy ci punktują precyzyjnie nieprawidłowości, do jakich dochodzi podczas wyliczania tego wskaźnika.