Unieważnienie klauzuli WIBOR w umowach kredytowych
Ciekawe

Unieważnienie klauzuli WIBOR w umowach kredytowych

Oprocentowanie popularnych kredytów hipotecznych udzielanych w polskich złotych oparte jest między innymi na stawce WIBOR. Wielu kredytobiorców w chwili podpisywania umowy z bankiem nie było świadomych tego, że WIBOR może zostać podwyższony, gdy NBP podniesie wysokość stóp procentowych. W efekcie podwyżki WIBOR ich rata stanie się większa. Spora część kredytobiorców decyduje się więc walczyć o unieważnienie WIBOR.

Do kogo zwrócić się o unieważnienie WIBOR?

Unieważnienie WIBOR jest możliwe tylko na drodze postępowania sądowego. Oznacza to, że kredytobiorca, który chce o to walczyć musi złożyć pozew w sądzie. Dla kredytobiorców istotne jest to, że z pozwem mogą wystąpić w każdej chwili, także już po całkowitej spłacie kredytu. Warto jednak pamiętać o tym, że ich roszczenia ulegają przedawnieniu po upływie sześciu lat od dnia, w którym została podpisana umowa kredytowa. Złożenie pozwu nie oznacza przerwy w spłacaniu rat kredytu. Kredytobiorca w dalszym ciągu musi je spłacać zgodnie z harmonogramem.