Wiercenie nowoczesnej studni głębinowej
Ciekawe

Wiercenie nowoczesnej studni głębinowej

Zanim zdecydujesz się na konkretną działkę i wybierzesz wymarzony projekt domu, najpierw upewnij się, czy na wybranej parceli dostępne jest przyłącze wodno-kanalizacyjne. Jeśli go nie ma, należy sprawdzić, czy w ogóle istnieje możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej. Niestety na wielu działkach poza miastem nie jest to możliwe lub jest to nieopłacalne ze względu na znaczną odległość do punktu podłączeniowego. Właśnie w takich sytuacjach inwestorzy najczęściej decydują się na wiercenie studni głębinowej.

Wiercenie studni głębinowej

Czy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na wiercenie studni głębinowej? W świetle najnowszych przepisów nie jest to konieczne, podobnie jak nie jest konieczne wykonywanie zgłoszenia. Należy jednak przestrzegać zasad określonych w prawie budowlanym, a dokładnie rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie. Chodzi tutaj o zachowanie odpowiednich odległości, jeśli chodzi o lokalizację studni na działce, która powinna być umiejscowiona w następujący sposób:

  • minimum 5 m od granicy nieruchomości oraz od studni wspólnej na granicy dwóch działek,
  • minimum 7,5 m od osi rowu przydrożnego,
  • co najmniej 15 m od budynków inwentarskich, silosów, szczelnych zbiorników na gnojowicę, kompostowników oraz szamba,
  • co najmniej 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu, jeżeli są one uprzednio oczyszczane biologicznie,
  • minimum 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.